Kontakt:

dr hab. Marek Łaziński,
prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Kontakt:

prof. dr Björn Wiemer (Uniwersytet Gutenberga w Moguncji)

kontakt:

dr hab. Marek Łaziński,
prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

kontakt:

prof. Björn Wiemer (Uniwersytet Gutenberga w Moguncji)