Kierownictwo projektu

dr hab. Marek Łaziński, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr Björn Wiemer (Uniwersytet Gutenberga w Moguncji)

Wykonawcy i wykonawczynie projektu

dr hab. Rafał Górski, prof. IJP PAN (Instytut Języka Polskiego PAN)
dr Andreas Meger (Uniwersytet Gutenberga w Moguncji)
dr Alexander Rostovtsev-Popiel (Uniwersytet Gutenberga w Moguncji)
dr Anna Socka (Uniwersytet Gdański)

Współpracownicy

prof. dr Ruprecht von Waldenfels (Uniwersytet Schillera w Jenie)
dr Michał Woźniak (Instytut Języka Polskiego PAN)

Doktorantki

Joanna Kwiatkowska (Uniwersytet Gutenberga w Moguncji)
Dorota Górnicka-Urban (Uniwersytet Warszawski)
Katarzyna Osior-Szot (Uniwersytet Warszawski)

Kierownictwo projektu

dr hab. Marek Łaziński, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
prof. Björn Wiemer (Uniwersytet Gutenberga w Moguncji)

Wykonawcy i wykonawczynie projektu:

dr hab. Rafał Górski, prof. IJP PAN (Instytut Języka Polskiego PAN)
dr Andreas Meger (Uniwersytet Gutenberga w Moguncji)
dr Anna Socka (Uniwersytet Gdański)

Współpracownicy

prof. Ruprecht von Waldenfels (Uniwersytet Schillera w Jenie)
dr Michał Woźniak (Instytut Języka Polskiego PAN)

Doktorantki i doktoranci

Katarzyna Osior-Szot (Uniwersytet Warszawski)
Ilja Jegorow (Uniwersytet Gutenberga w Moguncji)
Joanna Kwiatkowska (Uniwersytet Gutenberga w Moguncji)

görükle escort