Monografie:
Łaziński Marek, 2020, Wykłady o aspekcie polskiego czasownika, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

 

Artykuły i rozdziały:

Łaziński Marek, 2018, Aspekt czasownika w tekście prawnym na przykładzie polskich, rosyjskich i i ukraińskich kodeksów karnych, w: La relation temps/aspect: approches typologique et contrastive, red. T. Milliaressi, Lille 2018, 439-444.

Łaziński Marek, 2019, Vidovye pary v pol’skih i russkih slovarjax, w: I.A. Boduèn de Krtenè i mirovaja lingvistika. Boduènovskie tčenija. Meždunarodnaja konferencija. Kazanskij federal’nyj universitet, 28-31 oktjabrja 2019 g. Trudy i materijaly. / J. Baudouin de Courtenay and Worldwide Lungusitics. International Conference. Kazan Federal University. October, 28-31, 2019. Proceedings, t. 1, Kazań, 124-128.

Łazinski Marek, 2019, Vidovye pary v pol’skix i drugix slavjanskix slovarjax, w: Vzaimodejstvie aspekta so smežnymi kategorijami. Materialy VII Meždunarodnoj konferencii Komissii po aspektologii Meždunarodnogo komiteta slavistov, red. E.V. Golovko i in., 196-205.

Łaziński Marek, 2020, Pary aspektowe w polskich słownikach, w: Leksykografia w różnych kontekstach, red. M. Bańko, W. Decyk-Zięba, E. Rudnicka, Warszawa 2020, 159-176.

Łaziński Marek, 2020, Between ingressivity and resultativity. The prefix za- in contemporary Polish from a Cross-Slavic Perspective, w: „Zeitschrift für Slavistik”, 2/2020 (65), 249-271.

Łaziński Marek, 2020, Czasowniki niekoniecznego skutku na tle czasowników telicznych. Próba charakterystyki, w: „LANGUAGE: Codification‧Competence‧Communication”, 2(3)/2020, 24-33.

Meger Andreas, 2018, Zur Geschichte der polnisch-deutschen Gesetzesübersetzung: Ein Überblick vom Ende des 18. Jh. bis in die Gegenwart, w: „Zeitschrift für Slawistik“, 2018; 63 (3), 395-424.

Meger Andreas, 2020, Das polnisch-deutsche / deutsch-polnische Parallelkorpus PolGerCorp. Struktur und Suchmöglichkeiten – ein Werkstattbericht, w: „trans-kom. Zeitschrift für Translationswissenschaft und Fachkommunikation“, 13 [2] (2020), 199-215.

Osior-Szot Katarzyna, 2019, Typy semantyczne trójek aspektowych. Wstępne rozpoznanie, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. LXVII (2019), 239-249.

Wiemer Björn, 2020, O sinonimax i suppletivizme neskol’ko inače, to est’ s točki zrenija osnov, w: Ot semantičeskix kvarkov do vselennoj v alfavitnom porjadke (Sbornik statej k 90-letiju Jurija Derenikoviča Apresjana). / From Semantic Quarks to the Universe in Alphabetical Order (A
Festschrift to commemorate the 90th Anniversary of Academician Yuri Derenikovich Apresjan), red. Leonid L. Iomdin, Igor’ M. Boguslavskij, „Trudy Instituta russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova“ XXIV, 144-167.

Wiemer Björn, Wrzesień-Kwiatkowka Joanna, Łaziński Marek, 2020, Badania aspektu w języku polskim, czeskim i rosyjskim za pomocą korpusów i baz danych, „Forum Lingwistyczne”, 7/2020, 45-58.

Wiemer Björn, Wrzesień-Kwiatkowska Joanna, Wyroślak Piotr, 2020, How morphologically related synonyms come to make up a paradigm, w: „Russian Linguistics“ 44-3, 231-266.

Wiemer Björn, Wrzesień-Kwiatkowska Joanna, Wrzesień-Kwiatkowski Szymon, 2021, Diachronic dynamics of a stem-derivational aspect system: how cluster analysis helps discover patterns, „Korpus – gramatika – axiologie„ 23, 47-86.

 

görükle escort